Butų vėdinimas su rekuperatoriumi DIN 1946-6

Dėl šiuolaikinio energiją taupančio statybos metodo pastato korpusas yra toks sandarus, kad negalima užtikrinti pakankamo oro keitimosi patalpose tik vėdinimu pro langus. Dėl to lengviau nei anksčiau gali atsirasti drėgmės pažeidimų, pelėsių, patalpos ore gali kauptis kenksmingos medžiagos. Dėl šios priežasties įvairios taisyklės reikalauja ne tik sandaraus pastato korpuso, bet ir minimalaus oro pasikeitimo užtikrinimo.

Nurodymai dėl oro pasikeitimo normos pagal DIN 1946-6 standartą

Standartas DIN 1946-6 pateikia galimus sprendimus, kaip galima pasiekti pakankamą oro pasikeitimą butuose, ir taip sukuria gyvenamųjų pastatų vėdinimo taisykles naujos statybos ir renovuotų pastatams. Jis „taikomas butų ir panašiai naudojamų patalpų grupių (naudojimo vienetų) laisvam vėdinimui ir vėdinimui ventiliatoriais [ir] (…) nustato reikalavimus reikalingų vėdinimo komponentų planavimui, įrengimui ir paleidimui, eksploatacijai ir priežiūrai (…)“ (šaltinis: standartas DIN 1946-6 2009-05). Vėdinimas turi būti nepriklausomas nuo naudotojo, taigi, turi veikti ir, kai gyventojo nėra patalpoje. Tuo tarpu patalpų be langų vėdinimui taikomas DIN 18017-3.

Planavimo ir projektavimo kriterijai turi užtikrinti, kad į gyvenamąsias patalpas bus tiekiamas pakankamai didelis lauko oro srautas. Esant numatytam gyventojų apgyvendinimui, jis yra būtinas dėl higienos ir sveikatos priežasčių. Reikalavimai taikomi tiek visam naudojimo vienetui, tiek ir kiekvienai atskirai patalpai.

Vėdinimo koncepcija pagal DIN 1946-6

Vėdinimo koncepcija pagal DIN 1946-6 turi atsakyti į pagrindinius klausimus, susijusius su pastato ar naudojimo vieneto vėdinimu. Dėl pastato korpuso pakeitimų pasikeičia ir patalpų vėdinimas šiame pastate, todėl kiekvienam naujos statybos pastatui ir išsamiai renovuojant senus pastatus pagal standartą turi būti parengta vėdinimo koncepcija. Seniems pastatams vėdinimo koncepcija yra būtina, jei vieno ar dviejų butų name keičiama daugiau nei 1/3 esamų langų ar vieno buto name naujai sandarinama daugiau nei 1/3 stogo. Planuotojas ar vykdytojas turi nustatyti, kokiu būdu gali vykti reikiamas oro pasikeitimas higienos ir pastatų apsaugos požiūriu.

Procesas vysta dviem etapais:

 • Vėdinimo koncepcija
 • Nustatymas, ar techninės vėdinimo priemonės pastatui yra būtinos
 • Vėdinimo planavimas
 • Vėdinimo sistemų tinkamumas reikalingoms priemonėms įgyvendinti ir vėdinimo sistemos pasirinkimas

Vėdinimo pakopos pagal DIN 1946-6

DIN 1946-6 reikalauja patvirtinti keturias vėdinimo pakopas pakankamam oro pasikeitimui skirtingomis naudojimo sąlygomis. Jos buvo nustatytos remiantis patirtimi ir pastatų tyrimais. Keturios vėdinimo pakopos priklauso nuo naudotojams būdingo elgesio. Pagal standartą pirmiausia išskiriamos keturios vėdinimo pakopos atsižvelgiant į jų intensyvumą. Skirtingos vėdinimo pakopos klasifikuoja vėdinimo sistemos veikimą. Jei oro įleidimo per nesandarias pastato vietas nepakanka, kad būtų užtikrinta apsauga nuo drėgmės, planuotojas turi numatyti technines vėdinimo priemones.

4 vėdinimo pakopos: (DIN 1946-6)

 • Vėdinimas apsaugai nuo drėgmės (FL)
 • Sumažintas vėdinimas (RL)
 • Nominalusis vėdinimas (NL)
 • Intensyvus vėdinimas (IL)

Vėdinimo pasikeitimo norma apsaugai nuo drėgmės

Apsaugai nuo drėgmės pagal DIN 1946-6 būtina užtikrinti nuolatinį ir nuo naudotojo nepriklausantį vėdinimą, nes ne visuose pastatuose savaiminis vėdinimas vėju ir šilumos šaltiniais yra pakankamas ir nuolatinis. Šis pagrindinis nuo naudotojo nepriklausomas vėdinimas turi užkirsti kelią pelėsių grybelio susiformavimui ir drėgmės pažeidimams.

Būtina užtikrinti nuo naudotojo nepriklausomą apsaugą nuo drėgmės. Todėl negalima vėdinimą apsaugai nuo drėgmės planuoti taip, kad naudotojai turės atidaryti langus (vėdinimas pro langus). Kitaip tariant, apsaugai nuo drėgmės skirtas vėdinimas yra minimalus standartas.

Siekiant užtikrinti, kad apsaugai nuo drėgmės skirtas vėdinimas būtų nepriklausomas nuo naudotojo, reikia atsižvelgti į šiuos veiksnius:

 • Pastato izoliacijos standartas / sandarumas suteikia informacijos apie nesandarias pastato korpuso vietas.
 • Pastato tipas – dydis ir geometrija suteikia informacijos apie numatomus vėdinimui keliamus reikalavimus.
 • Pastato vieta – suteikia informacijos apie vėjo apkrovą. Kuo daugiau vėjo, tuo didesnė natūrali infiltracija.

Oro pasikeitimo norma esant sumažintam vėdinimui

Įprastas naudojimas yra pagrįstas laikinu naudotojų nebuvimu (per atostogos, dienos metu). Jis nekompensuoja didžiausio įmanomo drėgmės kiekio neįtrauktas. Vėdinimas apsaugai nuo drėgmės nekompensuoja, pavyzdžiui, skalbinių džiovinimo butuose metu susidarančios drėgmės.

Oro pasikeitimo norma pagal nominalųjį vėdinimą

Nominalusis vėdinimas yra vėdinimas įprastomis naudojimo sąlygomis. Jis apima būtinąjį vėdinimą siekiant užtikrinti higienos ir sveikatos reikalavimus bei pastatų apsaugą įprastos eksploatacijos metu būnant naudotojams.

Oro pasikeitimo norma pagal intensyvųjį vėdinimą

Norint sumažinti piko apkrovas, pvz., vakarėlio režimu, yra galimybė vėdinimo sistemą įrengti pagal intensyvųjį vėdinimą. Tačiau, kadangi didžiausios apkrovos pasitaiko palyginti retai, naudingiau jas sumažinti aktyviu vėdinimu pro langą.

Remiantis standartu DIN 1946-6 ir Energijos taupymo reglamento reikalavimais bei subsidijavimo programomis, „inVENTer“ siūlo skaičiavimo priemonę, skirtą profesionaliam vėdinimo sistemos projektavimui, o kompetentinga aptarnavimo komanda mielai padės Jums atlikti skaičiavimus. Susisiekite su mumis dėl nemokamos konsultacijos.

Išvada dėl temos DIN 1946-6

Dėl šiuolaikinio energiją taupančio statybos metodo pastatų korpusai yra tokie sandarūs, kad normaliomis vėdinimo sąlygomis negalima užtikrinti pakankamo oro pasikeitimo. DIN 1946-6 pateikia galimus sprendimus, kaip pasiekti pakankamą oro pasikeitimą butuose. Vis dėlto šiame standarte yra atvirų ir iš dalies prieštaringų skyrių. Todėl projektuoti reikėtų tik remiantis 1946-6 standartu. Dėl per siauro planavimo ir standarto aiškinimo dažnai gali būti priimami neekonomiški sprendimai. „inVENTer“ vėdinimą planuoja pagal pripažintas taisykles, būtent pagal Energijos taupymo reglamentą, „KfW“ subsidijavimo sąlygas, atsižvelgiant į klientų pageidavimus ir pagal DIN 1946-6 bei DIN 4701-10.

YOU MAY ALSO LIKE

Rašyti komentarą