Vėdinimo įrenginių sertifikatas „TÜV SÜD“

„TÜV SÜD“, kaip akredituota bandymų laboratorija, tikrina šias vėdinimo įrenginių savybes:

  1. Matmenys
  2. Oro srautas
  3. Šilumos pateikimo laipsnis / šilumos atgavimas
  4. Elektros energijos suvartojimas

Tai atliekama pagal „DIBt“ („Deutsches Institut für Bautechnik“) specifikacijas, kurios nustato bandymų kriterijus. Atlikus išsamius matavimus, parengiama bandymo ataskaita. „TÜV SÜD“ bandymo ataskaita yra „DIBt“ patvirtinimo pagrindas, kurio vėliau galima paprašyti. „DIBt“ taip pat išduoda bendrus statybos inspekcijos patvirtinimus statybos produktams ir tipams. Institutas naudoja nepriklausomo instituto (pvz., „TÜV SÜD“, TZWL“, „HVAC“) nustatytus rodiklius ir praplečia juos medžiagų vertinimu dėl gaisrinės saugos ir teršalų išmetimo. Po patikrinimo „DIBt“ suteikia patvirtinimo numerį ir išduoda atitinkamą dokumentą. Statybos inspekcijos patvirtinimo procedūros metu taip pat nustatomos ir nurodomos produkto charakteristikos, kurios turi būti naudojamos siekiant įrodyti pastato metinio pirminio energijos poreikio ribą pagal Energijos taupymo reglamentą.

„DIBt“ patvirtinimas vėdinimo įrenginiams

Prijungti paruošti vėdinimo įrenginiai, kurie yra skirti stacionariai montuoti ir eksploatuoti pastatuose, yra statybos produktai. Pavyzdinės statybos taisyklės ir atskiros federalinių žemių statybos taisyklės šiame kontekste reikalauja, kad vėdinimo įrenginiai turėtų statybos inspekcijos patvirtinančius dokumentus dėl tinkamumo naudoti. Atitinkamai statybos produktus (pavyzdžiui, vėdinimo sistemas), kurie yra skirti naudoti konstrukcinėms sistemoms įrengti, pakeisti ir prižiūrėti, galima naudoti tik tuo atveju, jei jų tinkamumas naudoti atitinkamoje srityje yra įrodytas ir jie yra pažymėti taip vadinamu „Ü ženklu“ (atitikties ženklas).

Pavyzdinės vėdinimo sistemos rekomendacijos

Pavyzdinės rekomendacijos dėl priešgaisrinės saugos reikalavimų vėdinimo sistemoms (pavyzdinės vėdinimo sistemos rekomendacijos) apibrėžia taip pat ir kitus reikalavimus dėl statybinių medžiagų reakciją į ugnį, ortakių atsparumo ugniai ir vėdinimo sistemų uždarymo įtaisų, ortakių įrengimo ir reikalavimus oro paruošimo įrenginiams bei vėdinimo valdymo prietaisams (pavyzdžiui, šilumos atgavimo sistemos).

„DIBt“ patvirtinimo procedūra ir patvirtinimo pranešimas

Patvirtinimo procedūra yra lanksti vertinimo sistema, kuri, remiantis kiekvieno konkretaus atvejo vertinimu, gali teisingai įvertinti tvirtinamų įrenginių techninę būklę. Remiantis pateiktu prašymu „DIBt“ išduoda tokius bendruosius statybos inspekcijos patvirtinimus dencentralizuotiems (ir centralizuotiems) vėdinimo įrenginiams. Be to, „DIBt“ skiria kompetentingą įstaigą, kuri atliktų patvirtinimo procedūros metu reikalingus bandymus, kaip pavyzdžiui, „TÜV SÜD“.

Patvirtinimas privalomas tik pačiam vėdinimo įrenginiui, bet ne visai vietoje įrengtai vėdinimo sistemai. Jei patvirtinimo procedūros metu patvirtinama, kad vėdinimo įrenginys atitinka patvirtinimo nuostatas, gamintojas ant vėdinimo įrenginio turi pritvirtinti atitikties ženklą „Ü“. Atitinkamai buvo nustatytas ir prietaiso tinkamumas naudoti pagal paskirtį.

Patvirtinimo pranešime pateikiamas patvirtinimo objekto aprašymas, naudojimo srities specifikacija, atitiktį patvirtinantys įrodymai („Ü“ ženklas) bei kitos statybos produktui taikomos nuostatos. Tai apima nuostatas, susijusias su savybėmis, gamyba, pakuote, ženklinimu ir, jei reikia, projektavimo ir matavimo, įrengimo ir naudojimo bei palaikymo ir techninės priežiūros taisyklėmis.

„inVENTer“ vėdinimo įrenginiai, išbandyti „TÜV SÜD“ ir su „DIBt“ patvirtinimu

„DIBt“ patvirtino „inVENTer“ vėdinimo įrenginius iV14R, iV14V, iV-Twin ir iV25. Atitinkamus patvirtinimus galite atsisiųsti „inVENTer“ produktų interneto puslapiuose.

YOU MAY ALSO LIKE

Rašyti komentarą